top of page

Privacyverklaring Nienke Wiering Fotografie

 

 

Dit is de privacyverklaring van Nienke Wiering Fotografie, eigendom van Nienke Wiering. Ik respecteer ieders privacy en houd mij aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
Ik ben zelf verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die door mij worden verzameld. Omdat ik mijn policy eenzijdig kan wijzigen adviseer ik deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan.

 

Met partijen die voor mij (sub)diensten uitvoerenheb ik afspraken gemaakt over hoe wij omgaan met uw gegevens (een zogenaamde verwerkersovereenkomst) of zij maken gebruik van hun eigen privacy verklaring.

 

Bij vragen kunt u te allen tijde contact met mij opnemen.

 

Nienke Wiering Fotografie

Tielestraat 100

6675 AJ  VALBURG

www.wieringfotografie.nl

info@wieringfotografie.nl

KvK. 09217506

 

Welke informatie verzamel ik?

Van iedere persoon of bedrijf die contact met mij opneemt verzamel ik een aantal gegevens. Deze heb ik nodig om contact met elkaar te onderhouden, om mijn beroep als fotograaf  te kunnen uitoefenen, om een factuur of offerte op te maken en om informatie te verstrekken aan de bealstingdienst zodra daar om gevraagd wordt.  Gegevens die verzameld worden zijn:

 • Voor-  en achternaam

 • Adres gegevens

 • Telefoonnummer(s)

 • E-mail adres(sen)

 • Overige (persoons)gegevens die u aan mij verstrekt.

 

Bovenstaande gegevens kunnen schriftelijk, mondeling, per e-mail of  via andere digitale media aan mij verstrekt zijn.

 

Waarom verzamel ik (persoons)gegevens?

De (persoons)gegevens die ik verzamel heb ik nodig om:

 • contact met elkaar te onderhouden,

 • een bestelling toe te sturen,

 • om divers fotomateriaal voor u te kunnen bestellen (op trouwalbums staan bijvoorbeeld namen en data)

 • om u als cursist te registreren voor een cursus of workshop

 • om een factuur, een offerte of een orderbevestiging op te maken 

 • om informatie te verstrekken aan de belastingdienst en overheid zoals wettelijk verplicht is en zodra daar om gevraagd wordt. 

 • Om offertes op te vragen en bestellingen te plaatsen bij leveranciers

 • Kortom, om mijn beroep als fotograaf  te kunnen uitoefenen,

 

 Ik behandel alle verkregen gegevens vertrouwelijk.

 

Van alle klanten die een factuur van mij ontvangen, worden de fiscaal verplichte gegevens ook verwerkt in mijn financiële administratie. Dit geldt ook voor leveranciers van ontvangen facturen.

Deze gegevens worden gedeeld met de belastingdienst.

Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.

 

Voor e-mail  maak ik gebruik van Mijndomein.nl.

Hierop is deze privacyverklaring van toepassing. 

 

Mijn website is gehost bij Wix.com

Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.

Ik maak zelf geen gebruik van cookies of Google Analytics.

 

Voor het digitaal doorsturen van bestanden maak ik soms gebruik van We Transfer.

Hierop is deze privacyverklaring van toepassing. 

 

Hoe lang bewaar ik gegevens?

Het is wettelijk verplicht alle gegevens uit mijn boekhouding zeven jaar te bewaren. Een back-up van fotobestanden wordt bewaard in een beveiligde offline omgeving. Deze dient zowel als back-up voor mij, als voor mijn opdrachtgevers, mochten zij hier gebruik van willen maken.

Iedere opdrachtgever kan een verzoek indienen om zijn fotobestanden te laten verwijderen. Na ontvangst van een schriftelijk verzoek zullen de foto’s verwijderd worden. Om misverstanden te voorkomen dient u uitvoerig te omschrijven om welke foto’s het gaat en dat u deze definitief wilt laten verwijderen. Een dergelijk verzoek zal altijd bewaard blijven in mijn administratie.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens die ik in bezit heb op te vragen. Ik gebruik niet meer gegevens dan ik absoluut nodig heb. U heeft het recht om eventuele toestemming die u heeft gegeven in te trekken, of bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.  U kan ook verzoeken dat ik enige persoonlijke data die ik van U heb, verwijder. Dit bevat echter geen data die ik verplicht moet bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden. Ieder verzoek dient schriftelijk of per e-mail aangevraagd worden.

 

Ik verwerk persoonsgegevens op grondslag van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan ik de betreffende dienst niet aanbieden.

Nienke Wiering Fotografie behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Nienke Wiering Fotografie dit rechtvaardigt acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Nienke Wiering Fotografie te beschermen. Ik neem de bescherming van gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ik neem de bescherming van (persoons)gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De persoonsgegevens die door mij worden beheerd, zijn beveiligd met wachtwoorden, en andere elektronische maatregelen.

Tot slot

Ik behoud het recht om de privacy policy te allen tijde te wijzigen.

bottom of page